V sobotu 1.4.2023 se uskuteční v obci mobilní prodej ovocných stromků

Čas: 16:00 – 16:30 hod

Stanoviště: Pohostinství č.p.4

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

letní i zimní JABLONĚ A HRUŠKY,

pozdní i ranné MERUŇKY, 

odolné BROSKVE A NEKTARINKY, 

ŠVESTKY klasické, velkoplodé i vhodné k pálení,

VIŠNĚ a TŘEŠNĚ srdcovky,

různé druhy RYBÍZŮ, 

rezistentní ANGREŠT i ANGREŠT bez bodláků,

stáleplodící MALINY,

velkoplodé RYNGLE

JAHODY

KDOULE

a KANADSKÉ BORŮVKY

 

Ovocné stromky a keře jsou určeny pro jarní výsadbu ve vaší oblasti.
Součástí prodeje je i odborné poradenství. Ceny od 50 do 200 Kč za kus.

 

Poplatky v roce 2023

V roce 2023 platí beze změny "Obecně závazná vyhláška obce Nový Ples č.2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství", která nabyla účinnosti  1.1.2022.

Poplatníkem poplatku je: a) osoba, přihlášená v obci nebo

                                         b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není  přihlášena žádná fyzická osoba a je umístěna na území obce

Sazba poplatku je 600,- Kč

Osoby, které dosáhnou v kalendářním roce 80. let věku, získají úlevu na poplatku ve výši 50%

Poplatek je splatný jednorázově a je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Během měsíce února 2023 obdržíte do svých schránek předpis místního polatku za svoz odpadu.

 

Poplatek dle "Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, o místním poplatku ze psů"

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3. měsíců

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů, kdy se pes stal staším 3. měsíců nebo nabyl psa staršího 3. měsíců. V této lhůtě je poplatník povinen také oznámit zánik poplatkové povinnosti ( úhyn, darování, prodej...)

Poplatek za kalendářní rok: a) jednoho psa 100,- Kč

                                             b) za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč

Splatnost poplatku je do 15.3. každého kalendářního roku

Držitelé nahlášených psů obdrží předpis místního poplatku za psa do svých schránek během února 2023

Formulář na přihlášení psa do evidence - místní poplatek

Formulář pro odhlášení psa z evidence - místní poplatek