Dne 18.8.2024 se uskuteční závod světové série triatlonu IRONMAN.

Trasa cyklistické části povede přes obec Nový Ples. S tím souvisí dopravní opatření, kdy dne 18.8.2024 od 6:00 do 18:00 hod bude úplně uzavřena komunikace ve směru od Libřic do Josefova.

           V tento den nebude jezdit veřejná autobusová doprava.

 

Kvalitní mléčné výrobky až do domu

Rodinná farma Mejsnar zajíždí každé úterý kolem 17:00 hod do obce Nový Ples k budově bývalého pohostinství. Nabízí domácí mléko a mléčné výrobky.

Je možné domluvit dovoz až k Vašemu domu.

Poplatky v roce 2024

V roce 2024 platí beze změny "Obecně závazná vyhláška obce Nový Ples č.2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství", která nabyla účinnosti  1.1.2022.

Poplatníkem poplatku je: a) osoba, přihlášená v obci nebo

                                         b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není  přihlášena žádná fyzická osoba a je umístěna na území obce

Sazba poplatku je 600,- Kč

Osoby, které dosáhnou v kalendářním roce 80. let věku, získají úlevu na poplatku ve výši 50%

Poplatek je splatný jednorázově a je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Během měsíce února 2024 obdržíte do svých schránek předpis místního polatku za svoz odpadu.

 

Poplatek dle "Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, o místním poplatku ze psů"

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3. měsíců

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů, kdy se pes stal staším 3. měsíců nebo nabyl psa staršího 3. měsíců. V této lhůtě je poplatník povinen také oznámit zánik poplatkové povinnosti ( úhyn, darování, prodej...)

Poplatek za kalendářní rok: a) jednoho psa 100,- Kč

                                             b) za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč

Splatnost poplatku je do 15.3. každého kalendářního roku

Držitelé nahlášených psů obdrží předpis místního poplatku za psa do svých schránek během února 2024

Formulář na přihlášení psa do evidence - místní poplatek

Formulář pro odhlášení psa z evidence - místní poplatek

Vyhodnocení petice proti výstavbě FVE

Vyhodnocení v příloze zde: 

Obec Nový Ples informuje o spuštění webových stránek investora fotovoltaické elektrárny na zemědělských pozemcích v katastru obcí Nový Ples, Rasošky a Vlkov. Na webových stránkách Úvod - Agrivolt Rasošky (agrivoltrasosky.cz) naleznete informace o projektu, vizualizaci a lze také vznést dotazy na investora v odkazu zde: Zeptejte se nás - Agrivolt Rasošky (agrivoltrasosky.cz)

 

          Úvod - Agrivolt Rasošky (agrivoltrasosky.cz)

Topná sezóna - požární bezpečnost při užívání tepelných spotřebičů a komínů

           Článek v příloze zde:

Mobilní rozhlas - Munipolis

Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru a už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?

  • Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci apod.
  • Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů apod.
  • Pozvánky na kulturní a sportovní akce.
  • Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.
  • Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.

 

V registračním procesu si můžete sami nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště apod.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: https://novyples.munipolis.cz/registrace
Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu. Rádi vám pomůžeme. V tomto případě bude nutné vyplnit registrační formulář, který Vám připravíme. Registrační formulář je také ke stažení zde: