Dopravní omezení na silnici II/299 Nový Ples - Libřice

Dovolujeme si Vás informovat o dopravním opatření při uzavírce Libřice – Nový Ples v autobusové dopravě.

V termínu od 24.04.2023 do 15.09.2023 dojde k uzavírce komunikace II/299 mezi Libřicemi a Novým Plesem.

Po dohodě se stavbou jsou autobusy linky 112 puštěny v pracovní dny školního vyučování ráno do 7:30 a odpoledne od 13:30 do 17:00 stavbou. V době mezi 7:30 až 13:30 a od 17:00 do ukončení provozu v pracovní dny školního vyučování a o víkendu po celý den je linka 112 odkloněna mimo zastávku Nový Ples,,myslivna. Na objízdné trase obslouží zastávku Vlkov.
Vlivem nárůstu jízdní doby dochází ke drobným časovým korekcím do 10 minut.
V příloze naleznete výlukový jízdní řád platný do konce školního roku, dokdy jsou autobusy puštěny ve špičkách pracovních dní stavbou.

Dovolujeme si Vás informovat o dopravním opatření při uzavírce Libřice – Nový Ples v autobusové dopravě.

V termínu od 24.04.2023 do 15.09.2023 dojde k uzavírce komunikace II/299 mezi Libřicemi a Novým Plesem. Po dohodě se stavbou jsou autobusy linky 112 puštěny v pracovní dny školního vyučování ráno do 7:30 a odpoledne od 13:30 do 17:00 stavbou. V době mezi 7:30 až 13:30 a od 17:00 do ukončení provozu v pracovní dny školního vyučování a o víkendu po celý den je linka 112 odkloněna mimo zastávku Nový Ples,,myslivna. Na objízdné trase obslouží zastávku Vlkov.
Vlivem nárůstu jízdní doby dochází ke drobným časovým korekcím do 10 minut.
V příloze naleznete výlukový jízdní řád platný do konce školního roku, dokdy jsou autobusy puštěny ve špičkách pracovních dní stavbou.

 

Výlukový jízdní řád v příloze zde: 

Poplatky v roce 2023

V roce 2023 platí beze změny "Obecně závazná vyhláška obce Nový Ples č.2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství", která nabyla účinnosti  1.1.2022.

Poplatníkem poplatku je: a) osoba, přihlášená v obci nebo

                                         b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není  přihlášena žádná fyzická osoba a je umístěna na území obce

Sazba poplatku je 600,- Kč

Osoby, které dosáhnou v kalendářním roce 80. let věku, získají úlevu na poplatku ve výši 50%

Poplatek je splatný jednorázově a je splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Během měsíce února 2023 obdržíte do svých schránek předpis místního polatku za svoz odpadu.

 

Poplatek dle "Obecně závazné vyhlášky č.1/2020, o místním poplatku ze psů"

Poplatek ze psů platí držitel psa a platí se ze psů starších 3. měsíců

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15. dnů, kdy se pes stal staším 3. měsíců nebo nabyl psa staršího 3. měsíců. V této lhůtě je poplatník povinen také oznámit zánik poplatkové povinnosti ( úhyn, darování, prodej...)

Poplatek za kalendářní rok: a) jednoho psa 100,- Kč

                                             b) za druhého a každého dalšího psa 120,- Kč

Splatnost poplatku je do 15.3. každého kalendářního roku

Držitelé nahlášených psů obdrží předpis místního poplatku za psa do svých schránek během února 2023

Formulář na přihlášení psa do evidence - místní poplatek

Formulář pro odhlášení psa z evidence - místní poplatek