V roce 2023 bude prováděn svoz komunálního odpadu 1 x za 14. dní v sudý týden. Svozový den pátek.

 

 

Kalendář svozu odpadů ve formátu PDF ke stažení zde: 


Tabulka svozu plastových pytlů v roce 2023  

Žluté pytle na plastový odpad jsou k vyzvednutí na obecním úřadě během úředních hodin každé pondělí od 17:00 do 19:30 hod  

27. ledna 2023

21.dubna 2023

14. července 2023

6. října 2023

24. února 2023

19. května 2023

11. srpna 2023

3. listopadu 2023

24. března 2023

16. června 2023

8. září 2023

1. prosince 2023

29. prosince 2023


                                                                                                                             

Nový systém již nevyžaduje známky na popelnice, platit se bude za každého občana.

Obec Nový Ples chystá od Nového roku velkou změnu v systému platby za odpad. Dosavadní systém úhrady formou nákupu známky na popelnici končí. Kvůli zákonné povinnosti zastupitelé schválili novou vyhlášku. Zvolili systém, který již mnoho let platí ve většině měst a obcí v České republice: roční úhradu za každého občana, který má v obci Nový Ples přihlášené trvalé bydliště.

Výše poplatku byla stanovena na 600 korun na kalendářní rok. Senioři od 80. let budou mít úlevu 50 %, zaplatí 300 korun.

Povinnost zaplatit 600 korun mají také majitelé bytu, domu nebo chaty, kde není nikdo hlášený.

Poplatek bude splatný do 30.4. příslušného kalendářního roku.

Oznámení o poplatkové povinnosti, výzva k úhradě poplatku a detaily k platbám vám doručíme během ledna 2022.

Podnikatelé a právnické firmy budou muset řešit odpady individuálně se svozovou společností.

Systém svozu komunálního odpadu bude nově stanoven jednou za 14. dní, svozové dny sudé pátky.

Nově vybíraný poplatek bude použit na úhradu nákladů na pravidelný svoz komunálních odpadů. I nadále však bude velmi důležité třídit odpad. Čím více budeme třídit odpad, tím méně odvezeme komunálního odpadu na skládku, což ovlivní náklady a výši poplatku pro další období.

Děkujeme, že třídíte