Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Oznámení v příloze zde:

Zveřejněno: 23. 5. 2024


 

Volby do EP 2024 - informace k přestěhování voliče po 28.4.2024 do jiné obce

Informace zde: 


 

Informace k dani z nemovitých věcí v roce 2024

     Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2024 ke stažení zde 

     Informace k zasílání poštovních poukázek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2024 ke stažení zde: 

     Zveřejněno: 29. 4. 2024


 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 ( MěVak Jaroměř)

Dokument ke stažení zde:

Zveřejněno: 22. 4. 2024


 

Volba zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Dokument ke stažení zde:

Zveřejněno: 22. 4. 2024


 

Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce.

Porovnání všech položek příloha ke stažení zde:        Kalkulovaná cena příloha ke stažení zde: 

Zveřejněno: 18. 4. 2024


 

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2023        v obci Nový Ples

Informace ke stažení zde: 

Zveřejněno: 15. 4. 2024


 

Veřejná vyhláška

     Finanční úřad pro Královéhradecký kraj vydává vyhláškou hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitých věcí ke stažení zde: 

     Vyvěšeno: 15.4.2024

     Sejmuto: 15.5.2024


 

Veřejná zakázka "Změna využití části pohostinství na obecní úřad"

Veškeré informace k veřejné zakázce jsou k dispozici na profilu zadavatele v odkazu: https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-24-V00008925

Prohlídka místa plnění proběhne dne 16.4.2024 v 16:00 hod na adrese č.p.4 v Novém Plese

Lhůta pro podání nabídek končí dne 25.4.2024 ve 13:00 hod

Zveřejněno: 8. 4. 2024


 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Královéhradeckého kraje

     Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy, v souladu s ustanoveními § 56 odst.1 a odst. 2 písm. a), b) a c) ZOPK, povoluje výjimku ze zákazu rušit, chytat a nebo usmrcovat jedince vlka obecného, kteří budou vyhodnoceni podle kritérií Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného.

     Vyhláška ke stažení zde: 

     Příloha ke stažení zde: 

     Vyvěšeno: 18. 3. 2024


 

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva ke stažení zde: 

Zveřejněno: 19. 2. 2024


 

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje - publicita 

     "Územní plán obce Nový Ples"

     Číslo smlouvy: 11RRD03-0008

     tato akce byla podpořena z drobného programu Královéhradeckého kraje, 

     z Programu pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1 000 obyvatel

     dotací ve výši 32 000 Kč (celkové náklady 190 880 Kč). 

     Aktualizace: 28. 2. 2023

 

 

Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy

Obec Nový Ples

zveřejňuje

návrh opatření obecné povahy, kterým se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v  zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních      podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného vlka obecného (Canis lupus) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku a mimo území národních přírodních rezervací a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.

Veřejná vyhláška ke stažení zde: 

Návrh opatření obecné povahy: 

Vyvěšeno dne: 18.12.2023


 

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

     Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky ke stažení na stránkách: www.uzsvm.cz/niv 

     Vlastníci nemovistostí se mohou přihlásit o svá práva do 1. 1. 2024.

     Vyvěšeno: 18. 09. 2023

     Sejmuto: 31. 12.  2023


 

Veřejná vyhláška

opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

          ke stažení zde: 

          Vyvěšeno: 7. 11. 2022

          K sejmutí: 31. 12. 2023