Z historie hřbitova v Novém Plese:

Ve schůzi obecního zastupitelstva dne 31. července 1933 schválen byl návrh na stavbu obecního hřbitova bez výhrad všech církví a vyznání. Se stavbou započato 5. září pod firmou Václav Velc, podnikatel staveb, která též vyhotovila plány. Stavba byla provedena ve vlastní režii obce. Při kopání studny na hřbitově se ve hloubce 2,4 metru přišlo na skálu, takže další hloubení vyžadovalo velké námahy. Voda se neukazovala, až ve hloubce 6 metrů začala skálou prosakovati. Další hloubení ručně bylo nemožné, musela se skála trhati prachem a tak se docílilo hloubky 7,7 metru. Od dalšího hloubení bylo upuštěno. Hřbitov byl postaven na ploše 1305 m2, která byla rozdělena na 28 hrobek, 108 hrobů velkých a 12 malých. Mimo to stojí na hřbitově budova 5,4 x 7,05 m rozdělena na pitevnu, márnici a záchod. 13. listopadu konala se kolaudace hřbitova za účasti komise z okresního úřadu. Stavba se zařízením schválena. Jako první byla na hřbitově pochována dne 22.4.1934 paní Anna Rejchrtová do obyčejného hrobu č.1.

zdroj: kronika obce Nový Ples


Řád veřejného pohřebiště                                                     Žádost o souhlas s pohřbením na místním hřbitově

Ke stažení zde:                                                                Ke stažení zde: 


Poplatky za hrobová místa na místním hřbitově

Cena za  nájem a za služby s nájmem spojené je stanovena ve výši:

 a) pro jednohrob 3 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 Cena celkem 930,- Kč za jednohrob a období pronájmu (10. let)

 b) pro dvojhrob 6 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 Cena celkem 1 860,- Kč za dvojhrob a období pronájmu (10. let)

 c) pro hrobkutrojhrob  8 m2 celkem 31,- Kč/m2/rok, z toho:

          - nájemné  4,- Kč/m 2/rok,

          - služby s nájmem spojené 27,- Kč/m2/rok,

 Cena celkem 2 480,- Kč za hrobku a období pronájmu (10. let)

 Ceny za pronájem hrobového místa a služeb s tím spojených byly schváleny zastupitelstvem obce dne 22.9.2017

 

 Zákon o pohřebnictví č. 256/2001 Sb, v § 25 stanoví, že hrobové místo
lze užívat pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa a
služeb s tím souvisejících. Smlouva musí mít písemnou formu a
poplatek za nájem hrobového místa na základě této smlouvy musí být
řádně uhrazen.


Pomník padlým ve světové válce 1914 - 1918 na místním hřbitově

 Odhalení pomníku proběhlo 19. srpna 1934