GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR je obecné nařízení o ochraně osobních údajů a předatavuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR nařizuje zavést nezávislou kontrolní funkci - Pověřence pro ochranu osobních údajů.

V otázkách ochrany Vašich osobních údajů se můžete na Obec Nový Ples obracet prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává na základě smlouvy schválené zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 1.6.2018 pod číslem usnesení 7/20/2018                                                               

 pan Ing. Michal Martínek, tel. 608 717 845, email: mail@michalmartinek.cz

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v odkazu zde