Město Jaroměř: www.jaromer-josefov.cz

     Městská policie Jaroměř: http://mpjaromer.cz/

     Krajský úřad KHK: https://www.kr-kralovehradecky.cz/

     MAS mezi Úpou a Metují: http://www.masmum.cz/

     MěVak Jaroměř: http://mevakjar.cz/

     Pevnost Josefov: Pevnostní město Josefov – oficiální webové stránky pevnostního města Josefova (pevnostjosefov.cz)

     Ptačí park Josefovské louky: www.birdlife.cz/rezervace/josefovske-louky/