Napouštění bazénů 

UPOZORNĚNÍ – NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

V souvislosti s příchodem „bazénového“ období bychom rádi upozornili odběratele vody na následující skutečnosti. Veřejná vodovodní síť není primárně určená a dimenzovaná na napouštění bazénů. Napouštěním bazénů během dne dochází k velkým odběrům vody v krátkém časovém rozmezí, což způsobuje prudké kolísání tlaku ve vodovodní síti, uvolnění železitých usazenin v potrubí a zakalení vody, a to nejen v dané lokalitě, často i v lokalitách sousedních. Na samotném odběrném místě při napouštění bazénu pak kvůli vysokému proudu vody a jejímu tlaku v trubkách domovního rozvodu může dojít k většímu uvolnění nečistot a tím i k zakalení vody v bazénu. Navíc může dojít k poklesu tlaku ve zbytku sítě, což se může projevit v jiné části vašeho domu nebo u vašich sousedů.

ŽÁDÁME PROTO VŠECHNY MAJITELE BAZÉNŮ: POKUD SE ROZHODNETE PRO NAPOUŠTĚNÍ VAŠEHO BAZÉNU Z VEŘEJNÉ VODOVODNÍ SÍTĚ, NAPOUŠTĚJTE POMALÝM PROUDEM VODY (IDEÁLNĚ NA TŘETINOVÝ, MAXIMÁLNĚ POLOVIČNÍ PRŮTOK), A POUZE V NOCI, MIMO ODBĚROVOU ŠPIČKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ VÝŠE UVEDENÉ NEGATIVNÍ JEVY.

Předem děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním odběratelům vody.


 

Rok 2024

Cena vodného: 43,10 Kč/m3 včetně DPH, odečty a fakturace provádí MěVak Jaroměř

Cena stočného: 75,- Kč/m3 včetně DPH, odečty a fakturace provádí Obec Nový Ples

Cena celkem (vodné + stočné)..... 118,10 Kč/m3 včetně DPH

 

Fakturace

Vyúčtování za odvádění splaškových vod probíhá ve tříměsíčních intervalech na základě odečtů vodoměrů, nebo dle směrných čísel spotřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č.120/2011 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích.

Možnosti nahlášení odečtu vodoměru:

                - zapsáním odečtu vodoměru na lístek a vhozením vyplněného lístku do poštovní schránky obecního úřadu (lístky pro odečty vodoměrů jsou distribuovány v pravidelných termínech do poštovních schránek, zpravidla první týden v měsících únor, květen, srpen a listopad).

               - vyplněním odečtu vodoměru na webových stránkách obce, odkaz: obec Nový Ples

               - zasláním odečtu vodoměru na email: novy.ples@cbox.cz


 

 

 

Situační výkres skutečného provedení kanalizace ke stažení:  

Smlouva o odvádění splaškových vod ke stažení: 

 

Kanalizační řád ke stažení: