Napouštění bazénů 

UPOZORNĚNÍ – NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

V souvislosti s příchodem „bazénového“ období bychom rádi upozornili odběratele vody na následující skutečnosti. Veřejná vodovodní síť není primárně určená a dimenzovaná na napouštění bazénů. Napouštěním bazénů během dne dochází k velkým odběrům vody v krátkém časovém rozmezí, což způsobuje prudké kolísání tlaku ve vodovodní síti, uvolnění železitých usazenin v potrubí a zakalení vody, a to nejen v dané lokalitě, často i v lokalitách sousedních. Na samotném odběrném místě při napouštění bazénu pak kvůli vysokému proudu vody a jejímu tlaku v trubkách domovního rozvodu může dojít k většímu uvolnění nečistot a tím i k zakalení vody v bazénu. Navíc může dojít k poklesu tlaku ve zbytku sítě, což se může projevit v jiné části vašeho domu nebo u vašich sousedů.

ŽÁDÁME PROTO VŠECHNY MAJITELE BAZÉNŮ: POKUD SE ROZHODNETE PRO NAPOUŠTĚNÍ VAŠEHO BAZÉNU Z VEŘEJNÉ VODOVODNÍ SÍTĚ, NAPOUŠTĚJTE POMALÝM PROUDEM VODY (IDEÁLNĚ NA TŘETINOVÝ, MAXIMÁLNĚ POLOVIČNÍ PRŮTOK), A POUZE V NOCI, MIMO ODBĚROVOU ŠPIČKU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ VÝŠE UVEDENÉ NEGATIVNÍ JEVY.

Předem děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním odběratelům vody.


 

Rok 2023

Cena vodného: 36,80 Kč/m3 včetně DPH, odečty a fakturace provádí MěVak Jaroměř

Cena stočného: 58,24 Kč/m3 včetně DPH, odečty a fakturace provádí Obec Nový Ples

Cena celkem (vodné + stočné)..... 85,04 Kč/m3 včetně DPH


 

 

 

Situační výkres skutečného provedení kanalizace ke stažení:  

Smlouva o odvádění splaškových vod ke stažení: 

 

Kanalizační řád ke stažení: