Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se uskuteční v pátek 24.5.2024 od 18:00 hod v klubovně u tenisových kurtů.

Pozvánka a program jednání v příloze zde: 

Zveřejněno: 17. 5. 2024

Sejmuto: 27. 5. 2024


 

Výzva k podání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce

"Změna části pohostinství na obecní úřad"

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky jsou uveřejněny veškeré zadávací podmínky.

Adresa profilu zadavatele: Změna využití části pohostinství na obecní úřad, Veřejné zakázky a profily zadavatelů (vhodne-uverejneni.cz)

Zveřejněno: 27. 2. 2024

Sejmuto: 7. 4. 2024


 

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples, které se uskuteční v pátek 2.2.2024 od 18:00 hodin v klubovně u tenisových kurtů

Pozvánka a program jednání v příloze zde: 

Zveřejněno dne 25. 1. 2024

Sejmuto: 4. 2. 2024


 

Rozhodnutí kácení dřevin

Rozhodnutí v příloze zde:

Zveřejněno dne 11. 12. 2023

Sejmuto dne 27. 12. 2023


 

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení v příloze zde:

Zveřejněno: 6. 11. 2023

Sejmuto: 27. 12. 2023


 

Opatření obecné povahy

            Opatření obecné povahy o znovuzavedení kontrol vnitřních hranic České republiky

             Příloha zde: 

             Zveřejněno dne: 1. 11. 2023

             Sejmuto dne: 27. 12. 2023


 

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu Nový Ples, chodník na pozemku p.č. 275

Rozhodnutí k nahédnutí zde:

Zveřejněno: 4. 9. 2023

Sejmuto: 27. 12. 2023


 

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na silnici II/299, prodloužení termínu

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu v příloze zde:

Situace zde:

Zveřejněno: 31.8.2023

Sejmuto: 27. 12. 2023


 

Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje č.2/2023 ze dne 20.7.2023

o ukončení období mimořádných klimatických podmínek

Rozhodnutí v příloze zde: 

Zveřejněno: 20. 7. 2023

Sejmuto: 27. 12. 2023


Rozhodnutí hejtmana Královehradeckého kraje č.1/2023 ze dne 10.7.2023

o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek na území Královehradeckého kraje.

Rozhodnutí v příloze:

Nařízení KHK č.3/2002, kterým stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Nařízení KHK č.3/2002 v příloze:

Zveřejněno: 10. 7. 2023

Sejmuto: 20. 7. 2023


 

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2022 v obci NOVÝ PLES

Informaci o komunálních odpadech za rok 2022 k nahlédnutí v příloze zde: 

Zveřejněno dne 27. 6. 2023

Sejmuto: 27. 12. 2023


 

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Rozhodnutí v příloze zde: 

 

Zveřejněno dne: 27.6.2023

Sejmuto dne: 17.7.2023


 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Libřice, Lejšovka, Smržov u Smiřic, Hubíles

     ke stažení zde: 

     Plánek ke stažení zde: 

     Vyvěšeno: 9. 5. 2023

     Sejmuto: 27.12.2023


 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné MěVak Jaroměř za kalendářní rok 2022.

 

Porovnání ke stažení zde: 

Zveřejněno: 2. 5. 2023

Sejmuto: 21.6.2023


 

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022

Porovnání ke stažení zde: 

Zveřejněno: 28. 4. 2023

Sejmuto: 21.6.2023


 

Veřejná vyhláška - aktualizace č.5 zásad územního rozvoje KHK

 

Veřejná vyhláška příloha zde: 

Zveřejněno: 28. 4. 2023

Sejmuto: 27. 12. 2023


 

Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na komunikaci II/299 z důvodu rekonstrukce komunikace

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - příloha zde: 

 

Situace příloha zde: 

Zveřejněno: 26. 4. 2023

Sejmuto: 27. 12. 2023


 

     Veřejná vyhláška

     Opatření obecné povahy - místní úprava na pozemních komunikacích 

     ke stažení zde:

                Příloha: 

     Vyvěšeno: 27. 3. 2023

     Sejmuto: 28. 4. 2023


 

Výroční zpráva za rok 2022

 

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce Nový Ples v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Příloha zde:

 

Zveřejněno: 22. 2. 2023

Sejmuto: 12. 4. 2023


 

Rozhodnutí povolení kácení dřevin

Rozhodnutí v příloze zde:

Zveřejněno: 21. 2. 2023

Sejmuto: 12. 4. 2023


 

Veřejná vyhláška - Územní plán Nový Ples

Obec Nový Ples vydává Územní plán Nový Ples

 

Příloha ke stažení zde:

Zveřejněno: 21. 2. 2023

Sejmuto: 12. 4. 2023


 

Zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 

Příloha zde:

 

Zveřejněno: 23. 1. 2023

Sejmuto: 20.2.2023


 

Informace občanům o komunálních odpadech dle § 60, odst. 4 zákona o odpadech 541/2020 Sb. za rok 2021 v obci Nový Ples

 

Informace ke stažení:  

Zveřejněno: 3. 12. 2022

Sejmuto: 20. 2. 2023


 

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky, která se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

případně II. kolo konané ve dnech 27. a 28. ledna 2023: 

Ke stažení zde: 

Zveřejněno: 26. 11. 2022

Sejmuto: 30.1.2023


 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České Republiky

Stanovení minimálního počtu členů ovk:

Zveřejněno: 14. 11. 2022

Sejmuto: 30.1.2023


 

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Nový Ples

  Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Nový Ples: 

  Zveřejněno: 24.9.2022

  Sejmuto: 19.10.2022


 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí:

Zveřejněno: 9.9.2022

Sejmuto: 27.9.2022


 

Oznámení veřejnou vyhláškou

konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Nový Ples, které se uskuteční dne 11.10.2022 v 9:00 hod na Městském úřadu v Jaroměři, náměstí Československé armády 16, ve velké zasedací místnosti, II. patro, dveře č.218

Upravený návrh je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Novém Plese od 2.9.2022 do 11.10.2022

Veřejná vyhláška ke stažení zde:

Vyvěšeno: 5.9.2022

K sejmutí: 11.10.2022

Sejmuto:19.10.2022


 

     Oznámení veřejnou vyhláškou
     Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

     návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku p.č. 190/1, a p. č. 190/2 a na silnici II/299 v k. ú. Nový Ples v intravilánu obce Nový Ples. (viz. příloha)

     Ke stažení zde: 

     Příloha ke stažení zde: foto

     Vyvěšeno: 22. 8. 2022

     Sejmuto: 27.9.2022

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Nový Ples

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Nový Ples konaných ve dnech 23. a 24. září 2022:

Vyvěšeno: 8.8.2022

Sejmuto: 27.9.2022


 

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí, které se konají 23. a 24. září 2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků:

Vyvěšeno: 1.8.2022

Sejmuto: 27.9.2022


 

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a výzva účastníkům

Veřejná vyhláška k nahlédnutí zde: 

Zveřejněno: 26.7.2022

Sejmuto: 27.9.2022


 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Nový Ples

 

         Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v obci Nový Ples pro volby od Zastupitelstva obce Nový Ples:

         Zveřejněno: 25.7.2022

         Sejmuto: 27.9.2022


 

Veřejná vyhláška oznamující veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

     ke stažení zde

     Vyvěšeno: 11.7.2022

     Sejmuto: 31.7.2022


 

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Nový Ples pro volební období 2022-2026

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Nový Ples: 

Zveřejněno: 22.6.2022

Sejmuto: 27.9.2022


 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Jedná se o aktualizaci údajů k 01.02.2022 v k.ú. Nový Ples.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky: 

Zveřejněno: 17.5.2022

Sejmuto: 27.9.2022


 

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

     kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského.

       Ke stažení zde:  

       Vyvěšeno: 7.3.2022

       Sejmuto: 6.4.2022


 


Veřejná vyhláška

- návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

     Veřejná vyhláška ke stažení zde: .

 

     Návrh opatření obecné povahy ke stažení zde: 

     Vyvěšeno: 21. 2. 2022

     Sejmuto: 6.4.2022


 

Oznámení o vydání opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství 

ke stažení zde: 

Příloha č.1 ke stažení zde:           Příloha č. 2 ke stažení zde:           Příloha č. 3 ke stažení zde: 

Vyvěšeno: 31. 1. 2022

Sejmuto: 27.9.2022